Share
Voorvertoning
Bij het rookvrij maken van een zorginstelling is het belangrijk om draagvlak te creëren bij cliënten en bezoekers, daarom zijn er wachtkamerfilmpjes ontwikkeld.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 4 - 2020
 
NIEUW OP DE WEBSITE
Animatiefilmpjes voor social media

Bij het rookvrij maken van een zorginstelling is het belangrijk om draagvlak te creëren bij cliënten en bezoekers, daarom zijn er wachtkamerfilmpjes ontwikkeld. De wachtkamerfilmpjes voor rookvrije ziekenhuizen en de GGZ en verslavingszorg hebben nu een versie voor social media. De filmpjes zijn te vinden en downloaden in de toolkit bij communicatie.

Vervolg introductie rookvrij beleid

Anton van Balkom (projectleider Rookvrij, de Nederlandse ggz) is in gesprek gegaan met Robert van de Graaf (verslavingsarts, VNN) over de Rookvrije Zorg. Dit filmpje is bedoeld voor zorginstellingen die aan de slag gaan met een rookvrij beleid en rookvrije zorginstellingen die nog enkele knelpunten ondervinden. Het filmpje is te vinden in de toolkit bij bestuur en commitment.

 
Serie podcasts over rookvrije zorg

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) werkt aan de rookvrije zorg vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de Preventie Podcasts praten zij met verschillende deskundigen over rookvrije zorg in ziekenhuizen. De serie podcasts over tabakspreventie in de zorg is te vinden in de toolkit bij maatschappelijke betrokkenheid.

 
Aanspraak en bekostiging stoppen-met-roken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZiN) hebben de Informatiekaart Aanspraak en bekostiging stoppen-met-roken opgesteld. Hierin zijn de mogelijkheden van vergoeding voor stoppen-met-roken zorg verhelderd om mogelijke belemmeringen rond een adequaat zorgaanbod weg te nemen. De informatiekaart is te vinden in de Rookvrije Zorg toolkit bij identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding.

 
UITGELICHT
50ste ggz-instelling rookvrij

Roken was jarenlang de standaard in de geestelijke gezondheidszorg, onder cliënten én werknemers. Een rookvrij beleid helpt om een cultuurverandering te realiseren. In september is GGZ InGeest gestart als 50ste gespecialiseerde instelling met zo'n rookvrij beleid. Bestuurder Wencke de Wildt vertelt hierover en Julliëtte van Eerd deelt de ervaringen van GGz Breburg, de eerste instelling die startte met een rookvrij beleid. Lees het artikel hier.

 
Stoppen met roken interventies lagere SEP

Roken komt vaker voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP), zoals mensen met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen. Hoe help je hen bij het stoppen met roken? Om te achterhalen wat werkzame elementen zijn van stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere SEP voerden Onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC een onderzoek uit. De bevindingen zijn beschreven in een rapport en een korte factsheet.

 
Perceptie zorgverleners over stoppen met roken zorg

Er is recentelijk onderzocht waarom zorgverleners nog niet massaal een stopadvies geven. Het onderzoek wijst uit dat het de goede kant op gaat, maar nog steeds ziet slechts de minderheid van de zorgverleners roken als een ernstig probleem. Zorgverleners die zelf zijn gestopt met roken zien roken vaker als een ernstige verslaving. Lees het artikel via open access.

 
Een mijlpaal voor de Taskforce Rookvrije Start

Een mijlpaal voor de Taskforce Rookvrije Start: 1000 ambassadeurs zetten zich in voor een rookvrije start voor ieder kind. Met elkaar zetten zorgprofessionals zich in om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken en rookvrij te blijven. Lees het nieuwsbericht over het bereiken van deze mijlpaal.

 
Webinar Netwerk Nederland Rookvrij

Middels een serie van webinars wil het Netwerk Nederland Rookvrij (NNR) mensen en organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die bijdragen aan een rookvrij Nederland. Tijdens afgelopen webinar van 5 november is de relatie tussen Covid-19 en roken, de vermindering van verkooppunten, Stoptober en stoppen met roken voor kwetsbare groepen besproken. Bekijk de webinars hier terug.

 
LOPENDE ZAKEN
Platform voor zorgverleners

Heeft u vragen over de stoppen-met-roken begeleiding van uw cliënt of patiënt? Of heeft u nuttige tips of ervaringen voor andere zorgprofessionals? Dan kunt u terecht op het Platform stoppen met roken. Dit platform biedt zorgverleners de mogelijkheid om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen met andere zorgprofessionals. Zo bevorderen zorgprofessionals met elkaar de kwaliteit van de stoppen-met-roken zorg.

Werkplek verpleging onvoldoende rookvrij

In de wijkverpleging zijn verpleegkundigen en verzorgenden voor een rookvrije werkplek afhankelijk van de cliënt. Dat maakt het soms lastig om te praten over tabaksontmoediging én het recht op een rookvrije werkplek. “Als ik binnenkom staat het huis van een cliënt soms blauw van de rook”, vertelt een wijkverpleegkundige. Dit blijkt uit een peiling van V&VN waar 1210 verpleegkundigen en verzorgenden aan hebben deelgenomen.
 
Vergoeding in verslavingszorg

Begin dit jaar is in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen een pilot gestart om hardnekkige rokers, die een somatische indicatie hebben om acuut te stoppen met roken, verslavingszorg te bieden. In eerste instantie werd deze zorg niet vergoed. Inmiddels heeft zorgverzekeraar Menzis, in samenpraak met de NZa, besloten deze verslavingszorg de komende drie jaar te vergoeden aan bewoners van de drie noordelijke provincies. De pilot loopt tot 2023 waarna een evaluatie plaatsvindt.

Lancering publiekscampagne PUUR

De Rijksoverheid heeft de campagne PUUR rookvrij gelanceerd. Het doel is rokers op een positieve manier aan te zetten tot het doen van een effectieve stoppoging. Het Trimbos-instituut richt zich op het ondersteunen van zorgverleners en andere professionals via www.puurvoorprofs.nl. Daar is een campagnetoolkit en algemene informatie over de campagne te vinden.

 
Beloning bij stoppen met roken

Een beloning bij het stoppen met roken levert 1,5 keer meer volhouders op dan bij een stoppoging zonder beloning. Dat blijkt uit onderzoek van Floor van den Brand (Universiteit Maastricht), promovendus huisartsgeneeskunde. Hoe je als werkgever deze kennis kunt toepassen, is het centrale thema in haar vervolgonderzoek.

Wegwijzer voor bedrijfsartsen

In de Wegwijzer Rookvrije Organisatie kunnen bedrijfsartsen relevante informatie, praktische tips, voorbeelden, achtergronden en verwijzingen vinden over o.a. stoppen met roken, beroepslongziekten en het adviseren van de werkgever over de rookvrije organisatie.

 
AGENDA
Training Starten met stoppen voor professionals: In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Maar hoe doe je dat? De training ‘Starten met stoppen voor professionals’ geeft huisartsen en praktijkondersteuners handige richtlijnen om rokers op een effectieve manier te adviseren. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord wordt deze training tijdelijk tegen gereduceerd tarief aangeboden. Er is nog plek voor de training van maandag 14 december van 9.00-16.00 uur.
 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign