Share
Voorvertoning
Nieuwsbrief Helder op School | november 2022
In deze nieuwsbrief:
  • Smokefree Challenge 2022-2023 gestart
  • Frisse Start voor ouders
  • Toolbox Trainen
  • Vapen en snus
  • E-learning roken-, alcohol- en drugspreventie
  • In de spotlights: toolbox signaleren
  • Trainingen 2023
  • En dan nog even dit
Nieuws
Smokefree Challenge 2022-2023 is gestart!
Op 1 november is de leukste niet-roken wedstrijd van Nederland van start gegaan: de Smokefree Challenge. Dit jaar met een record aantal deelnemers van 430 klassen! Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, beloven tijdens de duur van de wedstrijd niet te beginnen met roken. Uiteraard is het doel dat ze ook na de Smokefree Challenge de niet-roken norm vasthouden. Smokefree Challenge biedt leuke lessuggesties en wordt afgesloten met een creatieve opdracht, de Team Challenge. De winnaar gaat met de hele klas een tof dagje uit en er is ook nog een tweede en een derde prijs! Meedoen loont dus echt, alleen al omdat de school bijdraagt aan het realiseren van de rookvrije generatie. Kijk voor meer informatie op smokefreechallenge.nl.
Frisse Start voor ouders
De oudermaterialen voor het lespakket Frisse Start zijn vernieuwd! Er is een nieuwe ouderavond ontwikkeld, inclusief draaiboek. Tevens hebben we een digitaal magazine (E-magazine) in het aanbod opgenomen. Voor ouders die moeite hebben met lezen is een ouderfolder in begrijpelijke taal gemaakt. De oudermaterialen zijn in de trainersomgeving voor trainers Frisse Start geplaatst.
Een informatiebrief voor ouders is op dit moment nog in de maak. Deze zal, zodra gereed, ook aan de trainersomgeving worden toegevoegd.
Ook trainer Frisse Start worden? Meld je dan nu aan voor een van onze train-de-trainers  in 2023.
Toolbox Trainen
Voor trainers van Helder op School hebben we een Toolbox Trainen ontwikkeld.
In de Toolbox, een klik-pdf, staan tips en informatie voor het trainersvak, gericht op het geven van trainingen aan docenten. Er is veel te lezen over groepsdynamica, didactische handvatten en tips, omgaan met weerstand en nog veel meer.
Voor trainers die de basismodule trainingsvaardigheden hebben gevolgd staat de Toolbox Trainen in de trainersomgeving die bij deze module hoort. Iedereen die een module van een lespakket (Frisse Start, Samen Fris, Bewise Think Twice of In Charge) heeft gevolgd vindt de Toolbox Trainen ook in de desbetreffende trainersomgeving(en).

Vapen en snus
Regelmatig krijgen we vragen of we in onze lespakketten en materialen ook aandacht besteden aan het gebruik van snus en vapen.  Momenteel doen we dat nog niet. Aanpassing van materiaal kost veelal (minimaal) een jaar, ook om alles te toetsen aan wetenschappelijke onderbouwing. Uiteraard kan het op de overige pijlers wel al meegenomen worden. Op het gebied van beleid kan bijvoorbeeld al gesproken worden over een nicotinevrije school in plaats van een rookvrije school.
Binnen het Trimbos zijn wel al materialen ontwikkeld voor gebruik in de omgeving van jongeren. Zo zijn er posters ontwikkeld met hardnekkige misvattingen over vapen. De QR-codes op de posters leiden naar korte, informatieve artikelen op de website https://jongvolwassenen.ikstopnu.nl.  Verder zijn er, om jongeren goed te informeren en te waarschuwen over de risico’s van vapen, roken en snus, voorlichtingsfilmpjes ontwikkeld voor op TikTok. Daarin gaan jongeren in gesprek met experts over de risico’s van gebruik op gezondheidsschade en verslaving. Ook vertellen influencers hoe de tabaksindustrie hen benadert om vapen te promoten.
E-learning roken-, alcohol- en drugspreventie
Voor Gezonde School-adviseurs die aan de slag willen met de implementatie van roken-, alcohol- en drugspreventie op scholen, is door de collega's van Gezonde School een e-learning ontwikkeld. In deze module leren zij wat wel en wat niet te doen bij het begeleiden van scholen en krijgen zij praktische handvatten en tips van ervaren Gezonde School-adviseurs en preventiewerkers.
In de spotlights
Toolbox Signaleren
We starten met een nieuwe rubriek waarin we bestaande materialen in de spotlights zetten. Deze keer is dat de Toolbox Signaleren welke is ontwikkeld voor preventiewerkers, die een deskundigheidsbevordering gaan uitvoeren op het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs of mbo over het thema middelengebruik. De toolbox bestaat uit verschillende onderdelen (o.a. PowerPoint en filmpjes). Je kunt zelf bepalen welke onderdelen van belang zijn voor een deskundigheidsbevordering op de betreffende onderwijsinstelling. Het doel van de deskundigheidsbevordering is om docenten en andere onderwijsprofessionals inzicht te geven in (problematisch) middelengebruik en handvatten te geven voor het bespreekbaar maken van (problematisch) middelengebruik bij leerlingen.
Wil je ook toegang tot deze materialen? Stuur een mail naar helderopschool@trimbos.nl en wij regelen het voor je.
Trainingen
De trainingsdata voor de eerste helft van 2023 zijn bekend. Trainer worden voor een van onze lespakketten, de basismodule trainersvaardigheden volgen of benieuwd naar onze introductiecursus? Klik snel door naar ons aanbod.
En dan nog even dit
 • De brugklasinterventie Frisse Start kan het gehele schooljaar worden ingezet, dus ook in de tweede helft van het schooljaar.

 • We hebben een naam voor het nieuwe lespakket voor het praktijkonderwijs: Keuzebaas.

 • In december gaan we delen van het lesmateriaal voor het praktijkonderwijs testen. De pilot vindt plaats in de eerste helft van 2023.

 • In de webwinkel zijn een aantal casestudies gepubliceerd naar de uitvoerbaarheid en werkzaamheid van Take it Personal bij leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

 • De nieuwe ouderflyer in begrijpelijke taal over waarom het gebruik van alcohol, tabak en drugs gevaarlijk kan zijn voor jongeren, is ook beschikbaar voor ouders in het praktijkonderwijs.

 • Het rapport van de door ons uitgevoerde verkenning naar de implementatie van Helder op School is te downloaden in de webwinkel.

CONTACT
Voor vragen over Helder op School kunt u mailen naar: helderopschool@trimbos.nl

Heeft u deze nieuwsbrief van iemand anders ontvangen en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
NederlandDisclaimer    Privacy Statement    Afmelden    Doorsturen

Email Marketing door ActiveCampaign