Share
Voorvertoning
Op 10 november 2022 (13.00-16.30u) vindt het gratis interactief en online congres ‘Zorg voor rookvrije zorg’ plaats voor alle medewerkers uit de zorg. Het thema is 'Hoe ga je het gesprek aan?'. Hiermee wordt het gesprek met medewerkers, collega’s, rokers, beleidsmakers, bestuurders, managers, cliëntenorganisaties en cliënten aan huis bedoeld. Meer informatie volgt binnenkort op deze pagina.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 14 - 2022
 
Stoptober ondersteuning

Er is een digitale Stoptober toolkit beschikbaar voor zorgorganisaties. Deze toolkit bestaat uit ondersteuningsmaterialen om collega’s, patiënten en cliënten te bereiken met informatie over Stoptober. De handleiding, het wachtkamerfilmpje en voorbeeld intranetberichten staan op deze pagina.
Congres Rookvrije Zorg

Op 10 november 2022 vindt het interactief en online congres ‘Zorg voor rookvrije zorg’ plaats. Het thema is 'Hoe ga je het gesprek aan?'. Hiermee wordt het gesprek met medewerkers, collega’s, rokers, beleidsmakers, bestuurders, managers, cliëntenorganisaties en cliënten aan huis bedoeld. Meer informatie over dit gratis congres volgt binnenkort op deze pagina.

 
NIEUW OP DE WEBSITE
Factsheet 'Milieuschade door peukenafval'

In de factsheet 'Milieuschade door peukenafval' staat beschreven wat de omvang is van het peukenafvalprobleem, welke schade dit oplevert voor organismen en wat de schade is voor gewassen. Ook de richtlijnen en maatregelen die er zijn om (plastic) peukenafval tegen te gaan worden aangestipt. De factsheet staat bij de pijler Rookvrije omgeving.

 
 
 
Frisse ambities in een weerbarstige praktijk

Ziekenhuizen en categorale instellingen hebben afgesproken dat de zorg in 2025 volledig rookvrij is. In de NVZ-publicatie 'De zorg rookvrij - Frisse ambities in een weerbarstige praktijk' delen verschillende betrokkenen hun visie over wat dit betekent. Het boekje met de daarbij behorende podcasts staat bij de pijler Bestuur, beleid en commitment.

 
 
Website voor jongvolwassenen

Uit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen graag meer willen weten
dan alleen de gezondheidsrisico’s van roken. Op ikstopnu.nl voor jongvolwassenen staat daarom informatie over de verslaving, stoppen met roken, stress, de tabaksindustrie en de Quiddy app. Hulpmiddelen voor deze doelgroep staan bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
 
 
UITGELICHT
 
Stoppen-met-roken coach in huisartsenpraktijk

Een stoppen-met-roken coach in de huisartsenpraktijk helpt patiënten daadwerkelijk te stoppen met roken, blijkt uit een pilot in twee grote huisartsenpraktijken in Haarlem. Negen maanden na de geplande stopdatum was 40 procent daadwerkelijk gestopt. Meer informatie over dit project staat in het evaluatieverslag.

 
Stoptober toolkit 2022 bestellen

De papieren Stoptober toolkit kunt u als zorginstelling (of medewerker in de zorg) gebruiken om binnen uw organisatie aandacht te besteden aan Stoptober én om mensen die roken te motiveren om deel te nemen. Een gratis Stoptober toolkit bevat 2 posters, 100 flyers, 100 visitekaartjes en 5 Very Brief Advice Kaartjes en kunt u bestellen via deze pagina.

 
Medaille voor Jentien Vermeulen

Dit jaar wint Jentien Vermeulen de Ramaermedaille voor de meest verdienstelijke bijdrage op het gebied van psychiatrische wetenschap. Jentien focust zich op klinische en genetische factoren omtrent verslaving en streeft ernaar om de zorg, cultuur en regelgeving rondom roken te veranderen (lokaal in het AMC, maar ook regionaal en nationaal).

 
 
Animatie Rookvrij zwanger worden

De nieuwe animatie ‘Rookvrij zwanger worden’ legt uit waarom het belangrijk is om te stoppen met roken voordat een stel probeert zwanger te raken en hoe zij hulp kunnen krijgen bij het stoppen. De animatie biedt huisartsen, fertiliteitsartsen en andere zorgverleners een ingang om het gesprek aan te gaan.

 
 
Webinar 'Rookvrije eerstelijn' (terugkijklink)

In een huisartsenpraktijk (of zorgcentrum) kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald. Het webinar 'Rookvrije eerstelijn' geeft praktische handvatten om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren. Het webinar is terug te kijken via deze link.

 
 
Webinar 'Milieueffecten Tabak' (terugkijklink)

Het thema voor Wereld Niet Roken Dag 2022 is 'milieueffecten van tabak'. Daarom heeft het Trimbos-instituut samen met de milieubeweging en de Nederlandse ggz een nascholing georganiseerd over de effecten van tabak op het milieu: van teelt tot peukenafval. Het webinar is terug te kijken via deze link.

 
 
Webinar 'Stoptober voor zorgverleners 2022' (terugkijklink)

Stoptober 2022 komt er weer aan. Daarom heeft het Trimbos-instituut samen met Stoptober een webinar voor zorgverleners georganiseerd. Hierin is uitgelegd hoe medewerkers in de zorg rokers kunnen motiveren om deel te nemen aan Stoptober en welke begeleiding er aangeboden kan worden. Het webinar is terug te kijken via deze link.
 
 
 
LOPENDE ZAKEN
Voortgangsrapportage NPA

Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken. Het RIVM evalueert elk jaar de voortgang van de afspraken en of de doelen zijn behaald. Deze evaluatie gaat over de ontwikkelingen (van o.a. de rookvrije zorg) tot en met 2021.


Alternatief voor Champix

Cytisine (merknaam Decigatan) is een hulpmiddel bij stoppen met roken en vanaf 1 september op recept verkrijgbaar in Nederland via de Nationale Apotheek. Dit alternatief voor varenicline (merknaam Champix) wordt door alle zorgverzekeraars vergoed als het in combinatie met een coachingtraject voor stoppen met roken wordt aangeboden.

 
 
 
 
AGENDA
Juni 2022

Festival van de leefstijl: Het waardenetwerk Verslaving en Gezonde Leefstijl organiseert op maandag 5 september (9.30-17.00u) bij Museum van de Geest een festival. Hierin staat kennisuitwisseling en het vergroten van vaardigheden op het gebied van leefstijl (waaronder roken, alcohol en drugs) centraal. Het festival is voor zorgprofessionals, medewerkers en beleidsmakers van zorgkoepels. Het volledige programma en informatie over tickets staat op deze pagina.

September 2022

Training 'Starten met Stoppen voor professionals: Het Trimbos-instituut organiseert in samenwerking met de NHG de training 'Starten met Stoppen voor professonals' op woensdag 7 september. Onderwerpen die aan bod komen zijn de achtergrond van tabaksverslaving, gedragsverandering, motiverende gespreksvoering en implementatie in de praktijkorganisatie. Meer informatie over de training en tickets staat op deze pagina.


November 2022


Congres Rookvrije Zorg:
Op donderdag 10 november (13.00-16.30u) vindt het interactief en online congres ‘Zorg voor rookvrije zorg’ plaats voor alle medewerkers uit de zorg. Het thema is 'Hoe ga je het gesprek aan?'. Hiermee wordt het gesprek met medewerkers, collega’s, rokers, beleidsmakers, bestuurders, managers, cliëntenorganisaties en cliënten aan huis bedoeld. Meer info over het programma en inschrijven voor dit gratis congres volgt binnenkort op deze pagina.

2023

NNvT congres:
Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijk disciplines, van (pre-)klinisch onderzoek en farmacologie van nicotineverslaving tot epidemiologische studies en beleidsonderzoek. De datum van het 9e NNvT congres is bekend: vrijdag 14 april bij Villa Jongerius in Utrecht. Meer info over het programma en inschrijven volgt op deze pagina.

 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign