Share
Voorvertoning
Inzetten voor rookvrije zorg? Neem dan deel aan het gratis online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei (13.00-16.30 uur). Sprekers zijn onder andere Wanda de Kanter, zij bespreekt het effect van roken op het lichaam en gemoed. Daarna zijn er parallelsessies voor deelnemers die net starten met het rookvrij maken van hun organisatie en voor deelnemers die hier al langer mee bezig zijn. Op de nieuwspagina staat meer informatie over het programma, inschrijven kan via deze link.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 7 - 2021
 
Symposium: 'Maak de zorg rookvrij' op 31 mei

Inzetten voor rookvrije zorg? Neem dan deel aan het gratis online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei (13.00-16.30 uur). Wanda de Kanter bespreekt het effect van roken op het lichaam en gemoed. Daarna zijn er parallelsessies voor deelnemers die net starten met het rookvrij maken van hun organisatie en voor deelnemers die hier al langer mee bezig zijn. Op deze nieuwspagina staat meer informatie over het programma, inschrijven kan via deze link.
 
NIEUW OP DE WEBSITE
Richtlijn: medische begeleiding opgenomen patiënten

Sinds 2019 mag er niet meer in en rondom het UMCG gerookt worden. Voor rokende opgenomen patiënten betekent dit dat ze noodgedwongen tijdelijk het roken moeten stoppen. Daarom is de richtlijn medische begeleiding opgenomen patiënten opgesteld, die bedoeld is om zorgverleners handvatten te geven om rokende patiënten te begeleiden gedurende de opname. Dit document is te vinden bij de pijler Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding.

 
Podcast: hoe begin je over stoppen met roken?

Nog altijd rookt meer dan één op de vijf volwassenen. Toch is het niet altijd even makkelijk om stoppen met roken bespreekbaar te maken. In de artsenpodcast van het KNMG wordt uitgelegd wanneer en hoe je het met een roker kan hebben over de verslaving. De podcast is terug te vinden bij de pijler Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding.

 
UITGELICHT
Gratis PUUR rookvrij campagnematerialen

Op puurvoorprofs.nl kunnen (zorg)professionals posters, flyers en visitekaartjes van de landelijke campagne PUUR rookvrij vinden. Met deze materialen kunnen (zorg)professionals patiënten die roken wijzen op de PUUR campagne en de mogelijkheden om te stoppen met roken.

 
Nieuwe tv-spot Rookvrije Generatie

Op maandag 5 april is de nieuwe campagne ‘De wereld wordt rookvrij. Wen er maar aan’ gestart. Met deze campagne van Hartstichting, Longfonds en KWF, de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, laten zij aan heel Nederland zien dat rookvrij het nieuwe normaal is. Het filmpje is te zien via deze link.

 
LOPENDE ZAKEN
Ervaringen met de rookvrije geboortezorg

De Taskforce Rookvrije Start wil graag van verloskundigen, gynaecologen, fertiliteitsartsen, verpleegkundigen obstetrie/gynaecologie, kraamverzorgenden en kinderartsen weten wat er in het kader van de Rookvrije Start op de werkplek gebeurt. Door het invullen van een vragenlijst kan de stoppen-met-roken zorg verbeterd worden. Daarnaast is er kans op het winnen van een gratis CO-meter, e-learnings, een training Rookvrije Start of foldermateriaal. Via deze link kunt u de vragenlijst invullen.

Implementatiewerkgroep PUUR rookvrij

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol in het stoppen met roken. Daarom zet de campagne PUUR rookvrij een implementatiewerkgroep op. In deze implementatiewerkgroep komen zorgprofessionals drie à vier keer per jaar digitaal samen om mee te denken over de campagne en over wat nodig is in het veld. Eind april vindt de eerste bijeenkomst plaats. Aanmelden kan via mail: puurvoorprofs@trimbos.nl. 
 
 
AGENDA
Webinar 'Rookvrij worden: hoe doe je dat?' voor bedrijfsartsen: In dit webinar voor bedrijfsartsen (in opleiding) leer je hoe je organisaties adviseert bij het rookvrij worden en wat bedrijfsartsen moeten doen en laten om bedrijven te verleiden en de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te omarmen. Het webinar voor bedrijfsartsen vindt plaats op 12 april (18.30-19.30 uur). Meer informatie staat op deze website, inschrijven kan via deze link.


Symposium 'Maak de zorg rookvrij'
: Inzetten voor rookvrije zorg? Neem dan deel aan het gratis online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op 31 mei 2021 (13.00-16.30 uur). Centraal staat de uitwisseling van kennis, ervaringen en tips om in de eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en cliënten/patiënten een gezonde en rookvrije toekomst te bieden. Meer informatie over het programma staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.


Congres 'International Conference on Tobacco, Law and Human Rights: Rijksuniversiteit Groningen organiseert een internationale conferentie over tabak, recht en mensenrechten die plaatsvindt op 4 november 2021. Tijdens dit congres wordt er ook ingegaan op rookvrije zones. Meer informatie over het congres staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.

 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign