Share
Veel medewerkers in de zorg werken bij mensen thuis. Zij worden regelmatig blootgesteld aan tabaksrook en lopen risico op gezondheidsschade. Er zijn vanuit het Trimbos-instituut (in samenwerking met het zorgveld) materialen ontwikkeld om het gesprek aan te gaan met de rokende cliënt. Er is een folder voor cliënten ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd waarom medewerkers rookvrij willen werken. Ook is er een flyer voor medewerkers beschikbaar, hierin staan handvatten en voorbeeldzinnen om met de cliënt te praten over de rookvrije werkplek. Daarnaast is er een (voorbeeld)brief ontwikkeld om te sturen naar (nieuwe) cliënten. De communicatiematerialen staan bij de pijler Gezonde werkplek.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 17 - 2023
NIEUW OP DE WEBSITE
Materialen rookvrije thuiszorg

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met het zorgveld materialen ontwikkeld om thuiszorgmedewerkers te beschermen. Zoals een folder voor cliënten, waarin wordt gevraagd niet binnenshuis te roken voor en tijdens huisbezoek. Ook is er een flyer voor medewerkers beschikbaar, hierin staan handvatten en voorbeeldzinnen om met de cliënt te praten over de rookvrije werkplek. Daarnaast is er een (voorbeeld)brief ontwikkeld om te sturen naar (nieuwe) cliënten. De communicatiematerialen staan bij de pijler Gezonde werkplek. Interesse in een aantal fysieke exemplaren? Mail dan naar rookvrijezorg@trimbos.nl
UITGELICHT
Platform Stoppen met roken

Het Platform stoppen met roken is vernieuwd. Op dit platform kunnen medewerkers in de zorg kennis en ervaringen uitwisselen in een besloten omgeving. Nieuw is de mogelijkheid om je te abonneren op onderwerpen. Ook is er een nieuwe pagina met informatie over stoppen met roken en een overzicht van evenementen en scholingen.

Stoppen-met-roken-hulp voor mensen met een LVB

De pilot (S)Topper startte vorig jaar als dé nieuwe begeleidingsmethodiek om personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te helpen om te stoppen met roken. Het 24-weekse traject van WLGroep en ZWOpleidingen is kort geleden afgerond en middels een webinar worden de uitkomsten, lessons learned en toekomstplannen gedeeld. Meer info over deze nieuwe methodiek via deze link.

Artikel rookstopzorg Almere

Sinds 2019 bieden 14 huisartsenpraktijken in Almere een intensief rookstopprogramma, welke tot nu toe erg goede resultaten heeft geboekt. Het slagingspercentage (gestopt na 1 jaar) is 40%. In dit artikel staan de resultaten succesfactoren en voorwaarden voor realisatie van dit programma.

Artsen slaan alarm

In maart heeft er een campagne tegen de e-sigaret plaatsgevonden op TikTok. Artsen hebben in deze filmpjes aan creators gevraagd om geen e-sigaretten meer te laten zien in hun content. Ze leggen de keuze voor: help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te worden aan verslaafde jongeren of help je mij als arts ziekte en verslaving te voorkomen? Deze filmpjes kunnen bekeken worden op de TikTok-pagina en het YouTube-kanaal van #artsenslaanalarm.
Klacht over rookverbod zorginstelling

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) heeft per 1 juli 2022 een rookverbod op het roken op het terrein en in gebouwen. Een aantal cliënten was het daar niet mee eens en diende een klacht in bij de rechtbank. De rechtbank besloot dat het verbod niet in strijd was met de huisregels en mag de klacht daarom niet inhoudelijk beoordelen.
Terugkijken online bijeenkomst 'Rookvrije HIC'

Op 22 maart 2023 vond de online bijeenkomst 'Rookvrije High Intensive Care (HIC)' plaats. Twee verpleegkundigen van de HIC kliniek in Leeuwarden vertelden daar hoe zij de kliniek rookvrij hebben gemaakt samen met hun team. De bijeenkomst is terug te kijken via deze link.
Aankondiging PUUR campagne

Eind april is de campagne PUUR rookvrij weer zichtbaar. De campagne richt zich op rokers tussen de 25 en 65 jaar. De focus is het hogen van vertrouwen in eigen kunnen om te stoppen én dat stoppen succesvoller gaat met het gebruik van hulpmiddelen. Het materiaalpakket is te bestellen via www.puurvoorprofs.nl.
LOPENDE ZAKEN
Gesprekskaarten

Onlangs verschenen de Stoppen met roken gesprekskaarten’, een hulpmiddel om gestructureerd en op aansprekende, visuele wijze de stoppen met roken zorg uit te voeren. De kaarten volgen de Richtlijn en Zorgstandaard Tabaksverslaving’. Eerder verscheen de kaartenset ‘Roken besproken’ waarmee zorgverleners gemakkelijker het gesprek met de roker kunnen aangaan.

 
Overzicht ziekten door roken

Roken leidt tot minstens 14 typen kanker (hoofdgroepen) en tientallen chronische aandoeningen. De meest voorkomende roken-gerelateerde aandoeningen vallen in de categorieën kanker, luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Al deze ziekten en aandoeningen staat beschreven in dit overzicht. In de loop van 2023 publiceert het Trimbos-instituut een factsheet over roken en ziekten.

Nicotinevrije Generatie

Er zijn handtekeningen opgehaald voor het Burgerinitiatief voor een Nicotinevrije Generatie in 2030, waaronder door het Amsterdam UMC, het Erasmus MC, het Antoni van Leeuwenhoek en de Nederlandse Internisten Vereniging. Het Burgerinitiatief is een oproep voor een verbod op de verkoop van nicotinehoudende producten aan consumenten geboren vanaf 2012.
 
Zorgpad stoppen met roken

Het Zorgpad stoppen met roken heeft nieuwe inspirerende voorbeelden van implementatie van stoppen-met-rokenzorg in de praktijk. In een nieuw voorbeeld wordt benoemd dat ook doktersassistenten roken kunnen bespreken met patiënten en hoe zij hierover bijgeschoold kunnen worden.
AGENDA
April

NNvT congres: vrijdag 14 april, Villa Jongerius Utrecht. Doelgroep: onderzoekers uit verschillende wetenschappelijk disciplines. Inhoud: (pre-)klinisch onderzoek, farmacologie van nicotineverslaving, epidemiologische studies en beleidsonderzoek. Programma en aanmelden via
deze pagina.

Vervolgtraining Starten met stoppen voor professionals: maandag 17 april, online. Doelgroep: huisartsen en praktijkondersteuners. Inhoud: knelpunten huisartspraktijk, inzichten tabaksverslaving en complexe patiënten motiveren. Programma en aanmelden via deze pagina.


Mei

Webinar (S)Topper! LVB rookvrij: dinsdag 9 mei, online. Doelgroep: medewerkers in de LVB zorg. Inhoud: ervaringen en resultaten van '(S)Topper - de pilot'. Programma en aanmelden via deze pagina.

Webinar ‘In iedere roker zit een stopper’: woensdag 31 mei, online. Meer info volgt.


September

(S)Top-coach training: maandag 25 september, Hoorn. Doelgroep: begeleiders van mensen met een LVB. Inhoud: opleiding (S)Top-coach, (S)Topper methodiek voor mensen met een LVB. Programma en aanmelden via deze pagina.November

Congres Roken en de zorg: donderdag 30 november, Flint in Amersfoort. Doelgroep: alle medewerkers in de zorg. Safe the date!
 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign