Share
Voorvertoning
De ouderenzorg steunt de maatschappelijke beweging om te komen tot een rookvrije generatie. In een artikel deelt de locatiemanager van Boomgaerd (WelThuis) haar ervaringen met het rookvrij maken van deze nieuwbouwlocatie.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 9 - 2021
 
Aftrap Stoptober 2021: helpt u mee?

Zorgprofessionals slaan jaarlijks hun handen ineen om bij te dragen aan het succes van de landelijke campagne Stoptober. Stoptober is een gemakkelijke manier om stoppen met roken met een patiënt te bespreken: het vraagt weinig tijd en is te combineren met een stopadvies. Het is bovendien bewezen dat een stopadvies van een zorgverlener significant vaker leidt tot een stoppoging. Zorginstellingen kunnen meedoen aan Stoptober door gebruik te maken van de papieren Stoptober-toolkit (op=op) en de digitale Stoptober-toolkit. Deze Stoptober toolkits zijn breed inzetbaar voor patiënten, bezoekers én medewerkers. Kijk op 'Stoptober voor zorgprofessionals' voor meer informatie.
 
NIEUW OP DE WEBSITE
Ervaringen rookvrije ouderenzorg

In een artikel over het rookvrij maken van de ouderenzorg, deelt de locatiemanager van Boomgaerd (WelThuis) haar ervaringen met het rookvrij maken van deze nieuwbouwlocatie. Het artikel is te vinden bij de pijler Gezonde werkplek.

 
Document juridische vragen rookvrije ggz

Het rookvrij maken van de zorg roept juridische vragen op over de wet- en regelgeving, rookvrij werken, individuele ruimtes en rookvrije behandelingen. Deze vraagstukken met bijbehorende juridische kaders zijn verzameld in een document door de Nederlandse ggz. Het document is te vinden bij de pijler Gezonde werkplek.

 
Beloop implementatie rookvrij UCP

Het UMCG heeft bij het rookvrij maken van het UMCG terrein ook het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) rookvrij gemaakt. Het UMCG deelt het beloop van de implementatie van rookvrij UCP om andere zorgorganisaties te inspireren en handvatten te geven. Het document is te vinden bij de pijler Bestuur, beleid en commitment.

 
PUUR rookvrij gepersonaliseerde posters

De landelijke campagne PUUR rookvrij heeft een postergenerator zodat zorgpraktijken op een simpele en zichtbare manier de boodschap van PUUR rookvrij kunnen uitdragen. De postergenerator is te vinden bij de pijler Maatschappelijke betrokkenheid.

 
UITGELICHT
Onderzoek: stoppen-met-roken-zorg in Nederland

Eline Meijer (LUMC) en collega’s benadrukken in het NTvG dat zorgverleners die roken zien als een ernstige verslaving, sterker geneigd zijn om te zorgen dat de patiënt adequate hulp krijgt bij stoppen met roken.

 
Fitheidsprogramma voor operatie

Het Radboudumc in Nijmegen gaat patiënten voor vrijwel iedere operatie eerst een fitheidsprogramma aanbieden, dat o.a. bestaat uit stoppen met roken, zodat de hersteltijd kan worden verkort en complicaties voorkomen. Meer informatie over preventie in de zorg is te vinden bij de pijler Maatschappelijke betrokkenheid.


 
Gratis e-learning over rookvrije zorg in 2021

In 2021 is de e-learning over rookvrije zorg gratis beschikbaar voor álle zorgsectoren. In deze e-learning worden medewerkers gemotiveerd om een steentje bij te dragen aan het rookvrij maken en houden van de organisatie. Een overzicht met alle e-learnings is te vinden bij de pijler Opleiding en training.

 
Webinar over Stoptober voor zorgverleners

Stoptober organiseerde in samenwerking met het Trimbos-instituut een webinar voor zorgverleners over Stoptober 2021. Het Stoptober webinar en overige inspiratie voor de invulling van Stoptober 2021 zijn te vinden bij de pijler Maatschappelijke betrokkenheid.

 
Webinar over handhaving rookvrije omgeving

GGD Drenthe organiseerde een webinar over handhaving bij openbare rookvrije buitenruimten. Het webinar is terug te kijken via deze link. Meer tips over de handhaving van rookvrije buitenruimtes zijn te vinden bij de pijler Rookvrije omgeving.

 
Webinar over rookvrije omgeving Haaglanden

GGD Haaglanden organiseerde een webinar over Rookvrije omgevingen om de eerstelijnszorg te voorzien van praktische tips om rookvrij te worden. Het webinar is terug te kijken via deze link. Verder is er een handleiding voor het rookvrij maken van de eerstelijnzorg te vinden bij de pijler Bestuur, beleid en commitment.

 
Webinar over regionale samenwerking

Het Netwerk Nederland Rookvrij organiseerde een webinar over het belang van regionale samenwerking. Verschillende partijen uit de regio Groningen vertellen over hun aanpak, zoals een huisarts en een medewerker van de Stoplijn. Het webinar is terug te kijken via deze link. Meer informatie over regionale samenwerking is te vinden bij de pijler Maatschappelijke Betrokkenheid.

 
Webinar over roken en lage SEP

Het NVAB organiseerde het webinar 'Lage SEP: dubbel belast?!', met als leerdoel het (h)erkennen en verkennen van de dubbele belasting in deze doelgroep. Het webinar is terug te kijken via deze link. Meer informatie over stoppen met roken bij de lage SEP doelgroep is te vinden bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
LOPENDE ZAKEN
E-learning over stopadvies in ontwikkeling

Het Trimbos-instituut is bezig met het ontwikkelen van een e-learning met interactieve video's voor zorgverleners over het geven van het stoppen-met-rokenadvies. De e-learning is medio oktober beschikbaar. Een overzicht van alle beschikbare e-learnings en e-learnings in ontwikkeling is te vinden bij de pijler Opleiding en training.

Op weg naar een rookvrije gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) werkt aan een plan van aanpak voor een rookvrije gehandicaptenzorg. Eerder dit jaar zette de VGN een vragenlijst uit onder haar leden om de huidige stand van zaken in beeld te krijgen ten aanzien van rookvrije zorg. Meer informatie over de resultaten staat in dit artikel.

 
 
AGENDA
Webinar 'Rookvrije gehandicaptenzorg': Thema's die aan bod komen tijdens het interactieve webinar 'Rookvrije gehandicaptenzorg' op woensdag 22 september (10.00-11.30 uur), zijn het rookvrij maken van de zorginstelling en het omgaan met dilemma’s. Een verslavingsdeskundige (LVB-sector) vertelt vanuit haar eigen ervaringen in de zorg én vanuit haar kennis als trainer. Meer informatie over het webinar staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.

Workshop 'Praten over roken': Het Netwerk Nederland Rookvrij organiseert op 28 september (16.00-17.00 uur) de workshop 'Praten over roken'. Het programma biedt verschillende deelsessies, met thema's zoals rookvrije buitenterreinen, het gesprek in de wijk en omgaan met patiënten in de psychiatrie, GGZ en verslavingszorg. Meer informatie over de workshop staat op deze pagina, aanmelden voor één van de deelsessie kan via deze link.

Webinar 'Samen Sterker Stoppen':
Werkgevers dragen bij aan de gezondheid van uw medewerkers door te zorgen voor een goed stoppen-met-rokenaanbod, zoals individuele coaching of een groepstraining. Het doel van het webinar op 14 september en 16 november 2021 (11.00-12.30 uur) is het bereiken van alle medewerkers en dat medewerkers zich aanmelden voor de groepstraining. Inschrijven kan via deze link.

Congres 'International Conference on Tobacco, Law and Human Rights: Rijksuniversiteit Groningen organiseert een internationale conferentie over tabak, recht en mensenrechten die plaatsvindt op 20-22 januari 2022. Tijdens dit congres wordt er ook ingegaan op rookvrije zones. Meer informatie over het congres staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.

 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign