Share
De BoZ hebben gezamenlijk het document Juridisch kader rookvrije zorg gepubliceerd. Hierin worden belangrijke juridische vraagstukken behandeld, zoals de mogelijkheid tot het instellen van een rookverbod in de privéruimten van cliënten en de belangenafweging en het betrekken van de OR en cliëntenraad. Het document staat bij de pijler Gezonde werkplek.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 11 - 2021
 
 
NIEUW OP DE WEBSITE
Animatiefilmpje rookvrije gehandicaptenzorg

Bij het rookvrij maken van een zorglocatie is het belangrijk om draagvlak te creëren bij cliënten en bezoekers. Daarom zijn er animatiefilmpjes ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat rookvrije zorg betekent. Het nieuwe animatiefilmpje voor de rookvrije gehandicaptenzorg staat bij de pijler Communicatie.

 
 
 
Juridisch kader rookvrije zorg

De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben gezamenlijk het document Juridisch kader rookvrije zorg gepubliceerd. Hierin worden belangrijke juridische vraagstukken behandeld, zoals de mogelijkheid tot het instellen van een rookverbod in de privéruimten van cliënten en de belangenafweging en het betrekken van de OR en cliëntenraad. Het document staat bij de pijler Gezonde werkplek.

 
 
E-health bij stoppen met roken

Donderdag 2 december vond de nascholing 'E-health voor stoppen met roken' plaats. Tijdens deze nascholing van het Trimbos-instituut zijn de mogelijkheden van de inzet van e-health bij stoppen met roken besproken. Factsheets, online programma's en apps in het kader van e-health zijn verzameld bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
 
E-learning over roken en lage SEP

Er is een e-learning over stoppen met roken ontwikkeld voor bedrijfsartsen en huisartsen, met een specifieke focus op de problematiek van mensen in een lage sociaal economische positie (SEP). Een overzicht met alle e-learnings over rookvrije zorg is te vinden bij de pijler Opleiding en training.

 
 
Stopplan voor rokende patiënt

Ikstopnu.nl heeft een stopplan ontwikkeld voor rokers die zonder professionele hulp willen stoppen. De handreiking bevat informatie over de voordelen van stoppen met roken, de beste apps ter ondersteuning en een afstreepkalender. Het stopplan staat bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
UITGELICHT
Goede voorbeelden rookvrije gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zet zich in voor een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers. Voor veel organisaties is er nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN verzamelt daarom praktijkvoorbeelden (met aanpak, ervaringen en tips) op deze pagina, die regelmatig aangevuld wordt.

 
 
Terugkijklink webinar NNR

Op vrijdag 26 november organiseerde het netwerk Nederland Rookvrij (NNR) een webinar rond de thema's peukenoverlast en rookvrije zorg. Het webinar is terug te kijken via deze link.

 
 
Preventie podcasts op MedFeed

De preventie podcasts van de NVZ staan sinds kort op MedFeed, een kanaal voor medische podcasts. Zorgprofessionals kunnen een account aanmaken op basis van hun BIG-registratienummer en hebben zo toegang tot podcasts over rookvrije zorg.

 
 
PUUR rookvrij campagne

Vanaf 20 december is de landelijke campagne PUUR rookvrij weer te zien. Mensen die roken worden aangemoedigd het nieuwe jaar rookvrij in te gaan en hun stopdatum te plannen op 1 januari. De campagnematerialen zijn gratis te bestellen via deze pagina.

 
 
Voortgang rookvrije zorg monitoren

Voor het beoordelen en vastleggen van de rookvrije zorg voortgang is er een online zelfaudittool beschikbaar. De zelfaudit draagt bij aan het stimuleren van de vooruitgang en het in stand houden van de rookvrije zorg. De score wordt weergegeven door middel van drie statussen.

 
 
LOPENDE ZAKEN
Vacature aanjager rookvrije zorg

Vorig jaar hebben VGN en ActiZ samen met 25 andere koepel- en beroepsorganisaties de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ getekend. Om een rookvrije zorg te realiseren motiveren VGN en ActiZ hun leden op weg naar rookvrij, met als doel om de zorg voor cliënten en medewerkers veilig en gezond te maken en te houden. Zij gaan nu een nieuwe fase in waarbij zij versterking kunnen gebruiken in de vorm van een 'aanjager'. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de vacature.

 
 
AGENDA
Congres 'International Conference on Tobacco, Law and Human Rights': Rijksuniversiteit Groningen organiseert een internationale conferentie over tabak, recht en mensenrechten die plaatsvindt op 20-22 januari 2022. Tijdens dit congres wordt er ook ingegaan op rookvrije zones. Meer informatie over het congres staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.

Landelijke studiedag 'LVB en verslaving': Het Leids Congres Bureau organiseert op 8 februari 2022 een studiedag over mensen met een verstandelijke beperking en verslaving. Tijdens deze studiedag komen kundige sprekers aan bod die samen met de deelnemer kijken naar maatwerk, beleid en laagdrempelige behandeling. Meer informatie over de studiedag staat op deze pagina.

Congres 'Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek': Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek organiseert jaarlijks een wetenschappelijk congres in samenwerking met het Trimbos-instituut. Deze bijeenkomst is dé gelegenheid voor het uitwisselen van nieuwe onderzoekresultaten op het brede terrein van tabaksonderzoek: van preklinisch onderzoek en de farmacologie van nicotineverslaving tot psychologische en epidemiologische studies en beleidsonderzoek. Het achtste NNvT congres vindt plaats op 11 februari 2022. Meer informatie over het congres staat op deze pagina, inschrijven kan via deze link.


 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign