Share
In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie over de planning van NIX18 activiteiten en nieuwe NIX18 materialen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief NIX18voorprofs maart 2021

 
Planning NIXzonderID actie - najaar 2021

In overleg met verschillende partijen is besloten om de NIXzonderID campagne uit te stellen tot het najaar eind september/oktober. Deze zal aansluiten op de campagne gericht op de sport. Alle materialen worden momenteel afgemaakt en komen voor de zomer beschikbaar via onze website. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. De leeftijdschecker is al wel bestelbaar.

Naar leeftijdschecker van NIX

Planning Sportflight - najaar 2021

In afstemming met NOC*NSF is besloten om de sportflight 'Wel zo sportief' uit te voeren in september, na de zomerstop. Naar verwachting zullen alle sportkantines dan weer open zijn. Het doel van de sportflight is dat ook in sportkantines vaker de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd en om de NIX18-norm in de sportomgeving te versterken. Alle materialen ter ondersteuning zullen voor de zomer beschikbaar worden gesteld. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Debat van NIX periode verlengd

Door de tijdelijke scholensluiting is de periode voor de uitvoering van het Debat van NIX verlengd tot eind 2021. In een vernieuwde opzet na de pilot is het Debat van NIX geschikt voor 3e klassen van vmbo-tl. Het Debatbureau draagt bij aan het project, waardoor het voor docenten en leerlingen extra aantrekkelijk is om dit project uit te voeren. Het Debat van NIX gaat dit seizoen gepaard met een onderzoek onder leerlingen. Wilt u meer weten over het Debat van NIX kijk dan op onze website of neem contact op via: NIX18voorprofs@trimbos.nl.

Uit de regio: kinderen en ouders gaan de strijd aan!

De gemeente Beekdaelen heeft samen met Mondriaan Preventie en Fontys Hogeschool een challenge ontwikkeld, waarbij jongeren van 12-14 jaar strijden tegen hun ouders over hun alcoholkennis. Het doel is op een speelse en laagdrempelige manier meer te weten te komen over alcohol. Daarnaast worden ouders gestimuleerd om het gesprek over alcohol aan te gaan met hun kind. Klik hier voor meer informatie over deze challenge of neem contact op met Arthur Kleisterlee via a.kleisterlee@mondriaan.eu.
Ook een goed voorbeeld om te delen?

Heeft u in de afgelopen maanden een leuk spel, grappige actie of een ander verfrissend idee ontwikkeld dat goed inzetbaar is voor kinderen en/of hun ouders in deze corona periode? Mail het ons! Dan zullen wij het delen in de volgende NIX18 nieuwsbrief, zodat andere regio's dit voorbeeld kunnen volgen.

Nieuwe NIX18 materialen

Onze website bevat verschillende nieuwe materialen. Ten eerste, twee nieuwe deurstickers die kunnen worden ingezet bij horecagelegenheden en para-commerciële instellingen om de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en tabak aan te geven. Daarnaast zijn er sleutelhangers en pennen met het NIX18 logo die als promotiemateriaal kunnen worden ingezet.

Naar toolkit

Factsheet over opvoedstrategieën van ouders over roken en alcohol

In deze nieuwe factsheet staat de vraag centraal of opvoedstrategieën en opvattingen van ouders over het roken en alcoholgebruik van hun kinderen veranderen naarmate jongeren ouder worden. Het blijkt dat de meeste ouders goed met hun kind kunnen praten over roken en alcoholgebruik en zich ook bewust zijn van de schadelijkheid van de middelen. Wel zien we dat ouders de opvoeding over roken en alcohol drinken lastiger lijken te vinden als kinderen ouder worden. Ook zien we dat het wenselijk is om het vertrouwen van ouders in de effectiviteit van hun maatregelen op het rook- en drinkgedrag van hun kind te verhogen.

Naar factsheet
Flyer Alcohol en opvoeding

Alcohol is schadelijk voor opgroeiende kinderen. Ouders kunnen verschillende dingen doen om te voorkomen dat hun kind alcohol gaat drinken, ook als ze zelf (veel) drinken. Het helpt bijvoorbeeld om samen met hun kind duidelijke afspraken te maken. Meer tips voor ouders staan beschreven in de flyer.

Naar bestellen

Webinar over nieuw model Preventie en handhavingsplan DHW

Gemeenten staan voor de uitdaging de stagnerende daling in het alcoholgebruik onder jongeren vlot te trekken en de naleving van de leeftijdsgrens door alcoholverstrekkers te verbeteren. Het nieuwe Modelplan Preventie en Handhaving Drank- en Horecawet (DHW) geeft gemeenten een praktisch hulpmiddel om samen met lokale partners hier een strategie voor te bepalen. Op 1 april van 10:00 tot 11:00 wordt een gratis webinar georganiseerd over het nieuwe modelplan, met veel ruimte voor vragen. Meldt u aan of tip een collega!

NIX18 spel: 'Ik denk dat jij...'

Ouders hebben invloed op het rook- en drinkgedrag van hun kind. Het is hierbij belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over deze onderwerpen. Het NIX18 spel spelen is een leuke manier om dit te doen en een mooi moment om afspraken met elkaar te maken. We zitten nu allemaal veel thuis, dus een ideaal moment om samen spelletjes te doen!

Naar bestellen

CONTACT en HELPDESK: NIX18voorprofs@trimbos.nl
Aan het Trimbos-team NIX18voorprofs werken mee: Lex Lemmers, Liesbeth Naaborgh, Ingrid Schulten, Wilke Heijnen, Tessa Scheffers en Neeltje Vogels
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign