Share
Voorvertoning
De WHO heeft dit jaar als thema voor Wereld Niet Roken Dag 2022 gekozen voor milieueffecten van tabak. Voor wie werkzaam is in de zorg een andere invalshoek om naar de schade van tabaksgebruik te kijken. Daarom organiseert het Trimbos-instituut samen met de milieubeweging en de Nederlandse ggz een gratis nascholing over de effecten van tabak op het milieu: van teelt tot peukenafval. Meer informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - nummer 13 - 2022
 
Webinar Milieueffecten tabak

De WHO heeft dit jaar als thema voor Wereld Niet Roken Dag 2022 gekozen voor milieueffecten van tabak. Voor wie werkzaam is in de zorg een andere invalshoek om naar de schade van tabaksgebruik te kijken. Daarom organiseert het Trimbos-instituut samen met de milieubeweging en de Nederlandse ggz een gratis nascholing over de effecten van tabak op het milieu: van teelt tot peukenafval. Meer informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.


Stoptober webinar

Stoptober 2022 komt er weer aan! Daarom organiseert het Trimbos-instituut samen met Stoptober een gratis webinar voor zorgverleners op dinsdag 14 juni (15.00-16.30u). Meer informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina. Naast het webinar zijn er ook ondersteuningsmaterialen beschikbaar voor medewerkers in de zorg, zoals een papieren toolkit en een digitale toolkit (met o.a. voorbeeld intranetberichten).

 
NIEUW OP DE WEBSITE
Werkgever aansprakelijk voor COPD door meeroken

Een zorginstelling moet een werknemer schade vergoeden, omdat hij de longziekte COPD ontwikkelde door jarenlang aan tabaksrook van anderen te zijn blootgesteld. Het vonnis werd in april 2022 gepubliceerd en is een belangrijke steun in de rug voor thuiszorgmedewerkers. Het vonnis is te vinden bij de pijler Rookvrije werkplek.

 
 
Nieuwe materialen PUUR campagne

De landelijke campagne PUUR rookvrij is dit keer specifiek gericht op ouders met thuiswonende kinderen. Speciaal voor zorgprofessionals die in contact komen met ouders zijn gratis materialen te bestellen via deze pagina. Ook zijn er filmpjes beschikbaar over het stoppen-met-roken-gesprek en derdehands rook. De PUUR materialen staan bij de pijler Maatschappelijke betrokkenheid.

 
 
E-learning over het stopadvies

Spreken over stoppen met roken kan best lastig zijn, maar oefening baart kunst. Daarom heeft het Trimbos-instituut een nieuwe e-learning ontwikkeld voor zorgverleners: ‘Het stoppen-met-rokenadvies. Hoe geef ik dat?’. De e-learning is gratis te 'bestellen' in de webwinkel van het Trimbos-instituut. Een overzicht van alle e-learnings staat bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
 
SMR info in begrijpelijke taal

Speciaal voor laaggeletterde rokers zijn er filmpjes beschikbaar over stoppen met roken, begeleiding, hulpmiddelen en medicatie. De filmpjes gaan gepaard met een handig werkboekje voor de cliënt. Deze materialen staan ook bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
 
Infographic over derdehands rook

De stoffen uit tabaksrook die achterblijven na roken wordt ‘derdehands rook’ genoemd. Veel ouders doen hun best om niet in het bijzijn van hun kinderen te roken. De infographic van het Trimbos-instituut over derdehands rook laat zien dat alleen stoppen met roken ervoor zorgt dat kinderen niet worden blootgesteld aan de schadelijke stoffen in tabaksrook. De infographic is te vinden bij de pijler Opleiding en training.

 
 
Volledig rookvrij appartementengebouw

In Almere is een volledig rookvrij appartementengebouw opgeleverd. Nergens in en om het gebouw mag worden gerookt. Dit is het eerste particuliere rookvrije appartementencomplex. Clean Air Nederland, sinds 1974 de belangenvereniging voor een rookvrije werkplek, streeft naar het recht op een rookvrije woonplek, naar analogie van de rookvrije werkplek. Het artikel staat bij de pijler Rookvrije werkplek.

 
 
Quiddy app voor jongeren

De nieuwe Quiddy app biedt ondersteuning aan jongvolwassenen die willen stoppen met roken. Informatie over de app staat in de Productsheet van het Trimbos-instituut. Speciaal voor jongvolwassenen is er ook een website over (stoppen met) roken. Stoppen-met-roken-ondersteuning voor jongeren staat bij de pijler Stoppen-met-roken-zorg.

 
 
Maatschappelijke betrokkenheid tonen

De invloed van de gezondheidszorg reikt tot ver buiten haar eigen muren. Door op lokaal niveau betrokkenheid en samenwerking te tonen kan de strijd tegen tabaksgebruik en tabaksafhankelijkheid effectief kracht worden bijgezet. In dit document staat wat zorgorganisaties kunnen doen. Het document staat bij de pijler Maatschappelijke betrokkenheid.

 
 
UITGELICHT
Stoppen-met-roken-hulp voor migranten

In focusgroepen constateerde Nijmegen Rookvrij dat mensen met bijvoorbeeld een Syrische of Turkse achtergrond niet altijd goed weten dat er gratis goede stoppen met roken-hulp beschikbaar is. Met behulp van sleutelpersonen in de wijk brengen ze dit onder de aandacht. In dit artikel staat wat Nijmegen Rookvrij doet om stoppen-met-roken-hulp toegankelijk te maken.

 
 
Regeling Medische Zorg Asielzoekers

Met terugwerkende kracht is per 1 januari 2022 deelname aan een stoppen-met-roken-programma opgenomen in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Eenmaal per kalenderjaar wordt zowel gedragsmatige ondersteuning als stoppen-met-roken-medicatie tot maximaal drie maanden vergoed. De RMA omschrijft op welke zorg asielzoekers aanspraak kunnen maken.
 
 
 
LOPENDE ZAKEN
Kennisplatform Zorg voor Klimaat

Op het kennisplatform van Zorg voor Klimaat worden initiatieven gedeeld voor de verduurzaming van de zorg. De site is opgezet als een zoekmachine en initiatieven zijn ook gecategoriseerd om zo het zoeken te bevorderen. Ook worden er initiatieven gedeeld om het peukenafvalprobleem tegen te gaan, zoals het uitdelen van zakasbakjes.

Pilot in de jeugdgezondheidszorg

Dit jaar start er een pilot Very Brief Advice (VBA) in de jeugdgezondheidszorg. De deelnemende locaties zullen in 30 seconden de ouder vragen of hij/zij rookt, advies voor begeleiding geven en indien gewenst de ouder
aanmelden voor de telefonische coaching Rookvrije Ouders. De Rookvrije Start zal later dit jaar de ervaringen delen
.

 
 
 
Coalitie Tabak en Milieu

Moties van GroenLinks en de PvdD pleiten voor een strengere aanpak van de milieuvervuiling door peukenafval. Vanaf januari 2023 zijn producenten van tabaksproducten verplicht om mee te betalen aan de overheidskosten voor zwerfafval, een maatregel voortkomend uit de Europese Single Use Plasticsrichtlijn.

Oproep aan de politiek

Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialiste, maakt zich sterk voor een breed pakket aan maatregelen. In de serie ‘De specialisten spreken’ van TabakNee vertellen voorzitters van specialistenverenigingen over hun visie op de rookvrije generatie. In dit artikel staat de visie van Van Benthem.

 
AGENDA
Mei 2022

Webinar 'Milieueffecten tabak': Op 31 mei (Wereld Niet-rokendag) vindt de nascholing 'Milieueffecten Tabak' plaats van 15.00-17.00 uur. Dit is een gratis webinar voor medewerkers in de zorg, het milieu en (lokaal en landelijk) beleid. Dit webinar wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut en de Nederlandse ggz. Het webinar is geaccrediteerd voor 2 punten bij het Kwaliteitsregister Kabiz. Informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.

Juni 2022


Vervolgtraining 'Starten met stoppen met roken': In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. Op 9 juni (09.00-16.00 uur) vindt de vervolgtraining plaats. Informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.

Symposium 'COPD, van eerste sigaret tot palliatieve zorg': Op donderdag 9 juni 2022 vindt de derde editie van het symposium 'COPD, van eerste sigaret tot palliatieve zorg' plaats in Veenendaal. Onderwerpen over preventie, symptomen, behandelstrategieën en palliatieve zorg komen aan bod. Informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.

Stoptober webinar: Het webinar ‘Stoptober voor zorgprofessionals’ vindt plaats op 14 juni (15.00-16.30 uur). Dit is een gratis webinar voor medewerkers in de zorg en stoppen-met-roken-coaches. Het webinar is geaccrediteerd voor 1 punt bij het Kwaliteitsregister Kabiz. Informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.

Webinar 'Rookvrije Start': Het Trimbos-instituut en Taskforce Rookvrije start organiseren op 29 juni (19.00-21.00 uur) een webinar over waarom het belangrijk is om voor, tijdens en na de zwangerschap rookvrij te zijn. Ook het verwijzen naar stoppen-met-roken-hulp wordt tijdens het webinar besproken. Informatie over het programma en aanmelden staat op deze pagina.

 
CONTACT
Voor vragen, reacties en suggesties over deze nieuwsbrief of over Rookvrije zorg kunt u ons mailen.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier.

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign