Share
Voorvertoning
In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie over de planning van NIX18 activiteiten en nieuwe NIX18 materialen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief NIX18voorprofs juni 2021

Sportflight: september 2021

De Sportflight 'Wel zo sportief' zal op 6 september worden afgetrapt. De campagne is een samenwerking tussen VWS, NOC*NSF, Trimbos en een aantal sportbonden en heeft als doel dat ook in sportkantines vaker de leeftijdsgrens wordt gehandhaafd en de NIX18-norm in de sportomgeving versterkt wordt. Vanaf 1 augustus zullen alle off- en online materialen via onze website beschikbaar komen. Ook zal tegen die tijd op Word ook een club van NIX | NIX18 meer informatie voor sportclubs te vinden zijn. Zo kunnen clubs bijvoorbeeld mooie prijzen winnen als de materialen in de kantine goed gebruikt worden.

NIXzonderID: 4-18 oktober 2021

De NIXzonderID actie, waarbij we met zijn allen de naleving op de verstrekking van drank en tabak aan jongeren verbeteren, zal van 4 tot 18 oktober plaatsvinden en kort volgen op de sportflight 'Wel zo sportief'. Alle verschillende materialen kunnen vanaf 1 augustus worden besteld en gedownload via onze website. De leeftijdschecker is nu al bestelbaar.

Naar leeftijdschecker van NIX

Debat van NIX schoolseizoen 2021/2022

De (gedeeltelijke) sluiting van scholen heeft de uitvoering van het Debat van NIX programma op scholen vertraagd. De periode dat het Debat van NIX uitgevoerd kan worden is nu verlengd tot de zomervakantie van 2022. Wel is het in verband met de planning prettig als een aantal scholen het al voor de kerstvakantie 2021 willen uitvoeren in de klas. Voor meer informatie kunt u verder lezen op onze website of neem contact op via: nix18voorprofs@trimbos.nl.

Zomermateriaal

De afgelopen coronaperiode en de daarbij behorende beperkingen in sociale interacties en evenementen, hebben een weerslag gehad op jongeren. Nu het mooie weer aanbreekt en de maatschappij weer wordt opengesteld, zijn er zorgen dat deze groep de gemiste vrijheid gaat overcompenseren, onder andere door extensief gebruik van alcohol (en tabak). Om die reden is het NIX18 team samen met een denktank van preventieprofessionals én samen met jongeren zelf (14-17 jaar) materiaal voor deze zomer aan het ontwikkelen. Gedurende de maand juli komt dit materiaal via onze website beschikbaar.

Nieuwe Alcoholwet

Op 1 juli a.s. verandert de bestaande Drank- en Horecawet in de Alcoholwet. Eén van de belangrijkste aanpassingen hierin is dat het doorgeven van alcohol van een meerderjarige aan een minderjarige in de publieke ruimte strafbaar wordt. Zowel diegene die de alcohol doorgeeft als ook de minderjarige die de alcohol ontvangt, kan hiervoor een boete krijgen. Tezamen kan dit oplopen naar €200 (€100 per persoon). Er wordt toegewerkt naar een persmoment op 1 juli om deze verandering breed kenbaar te maken en de boete “op de kaart te zetten”. De communicatieve boodschap hierbij is: “Geef NIX door en bespaar €200. Doe elkaar een lol, deel onder de 18 geen alcohol”. Eind juni zal het materiaal (waaronder een factsheet, nieuwsartikel, quotes van experts en social media-uitingen) openbaar komen en breed onder de aandacht worden gebracht.

Toolkit 'kwetsbare momenten'

Op 1 juli zal er via onze website nieuw materiaal beschikbaar komen om ouders te ondersteunen bij zogenaamde 'kwetsbare momenten'. Het is materiaal wat onder andere voor social media geschikt zal zijn, maar bijvoorbeeld ook een drukbestand voor een poster, een narrowcasting animatie en een nieuwsbrief format. In de materialen komt naar voren wat er allemaal wél weer mag en kan. Maar met de toevoeging “En Verder NIX”, omdat alcohol daar geen onderdeel van hoeft te zijn. Op deze manier wordt er een positieve basis gelegd in de materialen. Hierbij zal in eerste instantie worden ingezet op aankomende zomer als 'kwetsbaar moment'. Later zullen er andere kwetsbare momenten aan worden toegevoegd.
Uit de regio: Talkshow!

De Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ organiseert in samenwerking met 1NUL1, GGD Zeeland en 113 Zelfmoordpreventie de online talkshow ‘Help! Mijn kind is een puber!’.
Een maand lang wordt iedere week een aflevering uitgezonden. Ouders van opgroeiende pubers in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar kunnen deze talkshow online vanuit huis volgen en meepraten.

Meer weten? Bekijk de website of neem contact op met  Annique Elenbaas: a.elenbaas@czwbureau.nl.

CONTACT en HELPDESK: NIX18voorprofs@trimbos.nl
Aan het Trimbos-team NIX18voorprofs werken mee: Lex Lemmers, Liesbeth Naaborgh, Ingrid Schulten, Wilke Heijnen, Tessa Scheffers en Neeltje Vogels
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland


Email Marketing door ActiveCampaign